hir_disz

Kéményseprést a VSZK Zrt. végzi 2013. szeptember 1-től!

2013-09-10 13:13

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy a korábban balatonfüredi székhelyű Kürtő Bt. által ellátott kéményseprő ipari közszolgáltatásokat 2013. szeptember 1-től a „VSZK” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. végzi. A kéményseprők személyében nem lesz változás, ugyanazon személyek látják el a feladatokat. A lakosság körében eddig megszokott személyes elérhetőségek, - az e-mail címek kivételével – nem változtak, az ügyfélszolgálati iroda az alábbiak szerint működik továbbra is: BALATONFÜRED Cím: Balatonfüred, Vasút u. 3. fszt. 2. Telefon: (87) 580-258 Telefax: (87) 580-259 e-mail: kemenysepres.fured@vkszrt.hu Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8.00 – 14.00; szerda: 8.00 – 20.00. Z á n k a, 2013. szeptember 4. L u k á c s jegyző megbízásából Török Beáta igazgatási ügyintéző Hirdetmény letölthető a következő linken: VSZK Zrt. Hirdetmény

hir_disz

Határozat szavazóköri beosztásról

2013-08-02 11:18

Szavazóköri beosztás megállapítása letölthető a következő linken: Határozat szavazóköri beosztásról

hir_disz

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Szolgáltatási díjak

2013-07-09 22:01

Ezúton tájékoztatom Monoszló község lakosságát, hogy az Országgyűlés 2013. április 29-i ülésnapján elfogadta a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt. A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. július 1-jét követő felhasználásokra vonatkozó víziközmű-szolgáltatási díjak tekintetében az alábbi szolgáltatási díjakat alkalmazza: Hirdetmény víz- és csatorna díjakról

hir_disz

Tájékoztató Járási Hivatalról

2013-01-31 10:54

Tájékoztató letölthető a következő linkeken: Járással kapcsolatos tájékoztató WORD ; Járással kapcsolatos tájékoztató PDF

hir_disz

Nyilvántartás közzététele a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

2012-08-28 09:16

Nyilvántartás letölthető a következő linken: Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

hir_disz

Wireless Internet

2012-06-15 12:13

Widenet Kft. tájékoztatója letölthető a következő linken: Tájékoztató Szélessávú Internet szolgáltatásról

hir_disz

Tájékoztató szélessávú internet elérhetőségről

2012-06-15 11:53

Tisztelt Lakosság! Örömmel tájékoztatom önöket, hogy Monoszló településen egy új, nagy sávszélességű Mikrohullámú Internet hálózat került kiépítésre. A szolgáltatásról részletes információ kérhető az Internet Szolgáltatótól: Widenet Kft., Tapolca. Ügyfélkapcsolati információ: [06 87 412 483], [06 20 537 0263], [06 30 539 5555], [06 70 504 8730] telefonszámokon és az info@widenet.hu e-mail címen. Szolgáltatás megrendelés lehetséges az ügyfélkapcsolati telefonszámokon, a www.widenet.hu honlap felületén, valamint az order@widenet.hu e-mail címen. Nyitva tartás: munkanapokon 8-20 óra között. Minden más részletes információ elérhető a www.widenet.hu honlapon. Tisztelettel: Károlyi Róbert (+36 30 624 4205).

hir_disz

Jegyzőtájékoztató a NET programról

2012-01-16 13:55

Tájékoztató a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényről. Tájékoztató teljes szövege letölthető a következő linken: NET program

hir_disz

Zöldhulladék lerakási lehetőség

2011-12-07 17:10

PROBIO Zrt. értesíti a lakosságot, hogy a Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telep (volt aszófői úti hulladék lerakó) újra fogad zöld hulladékot. A kötelező hulladékszállításba bevont magánszemélyek, önkormányzatok térítésmentesen, korlátlan mennyiségben szállíthatnak a helyszínre és helyezhetnek el komposztálható zöld hulladékot a telepen hétfőtől - péntekig: 7:00 és 15:00 óra között. Befogadáskor a magánszemélyeknek a legutóbbi/aktuális hulladékszállítási díjtétel befizetéséről szóló bizonylatot be kell mutatnia. Somogyi László vezérigazgató. A hirdetmény teljes szövege letölthető a következő linken: Zöldhulladék lerakás

hir_disz

Hulladék zsákok a külterületi ingatlantulajdonosok számára

2011-05-05 22:52

Monoszló község külterületi építménytulajdonosait ezúton értesítem, hogy a Képviselő-testület döntése alapján a beépített külterületi ingatlannal rendelkezők számára biztosítja az Önkormányzat az ingatlanon keletkező kommunális hulladék elhelyezésének, elszállításának és ártalmatlanításának lehetőségét. Valamennyi külterületi gazdasági épület tulajdonosa számára ingatlanonként 2 db emblémás PROBIO feliratú zsákot ad térítésmentesen, melyben elhelyezhető a hulladék. A zsákok átvehetők 2011. május hónapban Horváthné Steierlein Ilona falugondoktól (Telefon: 06-30/2476-415). A hulladékkal teli zsákok gyűjtőhelye a monoszlói vegyesbolt udvara. Kérem, hogy a település tisztaságának megőrzése érdekében kérje és használja az önkormányzat által biztosított lehetőséget. Felhívom egyúttal figyelmét a település központjában kihelyezett szelektív gyűjtősziget használatának lehetőségére is. Monoszló, 2011. május 5. Lukács Ágnes sk. körjegyző. A hirdetmény szövege letölthető a következő linken: Probiós Zsák