hir_disz

Hulladék zsákok a külterületi ingatlantulajdonosok számára

2011-05-05 22:52

Monoszló község külterületi építménytulajdonosait ezúton értesítem, hogy a Képviselő-testület döntése alapján a beépített külterületi ingatlannal rendelkezők számára biztosítja az Önkormányzat az ingatlanon keletkező kommunális hulladék elhelyezésének, elszállításának és ártalmatlanításának lehetőségét. Valamennyi külterületi gazdasági épület tulajdonosa számára ingatlanonként 2 db emblémás PROBIO feliratú zsákot ad térítésmentesen, melyben elhelyezhető a hulladék. A zsákok átvehetők 2011. május hónapban Horváthné Steierlein Ilona falugondoktól (Telefon: 06-30/2476-415). A hulladékkal teli zsákok gyűjtőhelye a monoszlói vegyesbolt udvara. Kérem, hogy a település tisztaságának megőrzése érdekében kérje és használja az önkormányzat által biztosított lehetőséget. Felhívom egyúttal figyelmét a település központjában kihelyezett szelektív gyűjtősziget használatának lehetőségére is. Monoszló, 2011. május 5. Lukács Ágnes sk. körjegyző. A hirdetmény szövege letölthető a következő linken: Probiós Zsák

hir_disz

Építési telkek értékesítése

2010-11-18 23:05

Monoszló Község Önkormányzata értékesítésre meghirdeti lakóház építés céljára a tulajdonában lévő építési telkeket: Hirdetmény

hir_disz

Településszerkezeti terv 2005.

2010-08-22 10:41

Monoszló község településszerkezeti terve letölthető a következő linken: Településszerkezeti terv