hir_disz

Jegyzőtájékoztató a NET programról

2012-01-16 13:55

Tájékoztató a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényről. Tájékoztató teljes szövege letölthető a következő linken: NET program

hir_disz

Zöldhulladék lerakási lehetőség

2011-12-07 17:10

PROBIO Zrt. értesíti a lakosságot, hogy a Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telep (volt aszófői úti hulladék lerakó) újra fogad zöld hulladékot. A kötelező hulladékszállításba bevont magánszemélyek, önkormányzatok térítésmentesen, korlátlan mennyiségben szállíthatnak a helyszínre és helyezhetnek el komposztálható zöld hulladékot a telepen hétfőtől - péntekig: 7:00 és 15:00 óra között. Befogadáskor a magánszemélyeknek a legutóbbi/aktuális hulladékszállítási díjtétel befizetéséről szóló bizonylatot be kell mutatnia. Somogyi László vezérigazgató. A hirdetmény teljes szövege letölthető a következő linken: Zöldhulladék lerakás

hir_disz

Hulladék zsákok a külterületi ingatlantulajdonosok számára

2011-05-05 22:52

Monoszló község külterületi építménytulajdonosait ezúton értesítem, hogy a Képviselő-testület döntése alapján a beépített külterületi ingatlannal rendelkezők számára biztosítja az Önkormányzat az ingatlanon keletkező kommunális hulladék elhelyezésének, elszállításának és ártalmatlanításának lehetőségét. Valamennyi külterületi gazdasági épület tulajdonosa számára ingatlanonként 2 db emblémás PROBIO feliratú zsákot ad térítésmentesen, melyben elhelyezhető a hulladék. A zsákok átvehetők 2011. május hónapban Horváthné Steierlein Ilona falugondoktól (Telefon: 06-30/2476-415). A hulladékkal teli zsákok gyűjtőhelye a monoszlói vegyesbolt udvara. Kérem, hogy a település tisztaságának megőrzése érdekében kérje és használja az önkormányzat által biztosított lehetőséget. Felhívom egyúttal figyelmét a település központjában kihelyezett szelektív gyűjtősziget használatának lehetőségére is. Monoszló, 2011. május 5. Lukács Ágnes sk. körjegyző. A hirdetmény szövege letölthető a következő linken: Probiós Zsák

hir_disz

Építési telkek értékesítése

2010-11-18 23:05

Monoszló Község Önkormányzata értékesítésre meghirdeti lakóház építés céljára a tulajdonában lévő építési telkeket: Hirdetmény

hir_disz

Településszerkezeti terv 2005.

2010-08-22 10:41

Monoszló község településszerkezeti terve letölthető a következő linken: Településszerkezeti terv