Hírek

Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Monoszló településen

A „Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Monoszló településen” címmel – projektazonosító száma TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00033 Monoszló Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Európai Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinanszírozott Település és Területfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-2.1.3-16) megnevezésű felhívására és nyert bruttó 56,7 mFt, pályázati támogatást vízrendezésére.

Monoszló Község Önkormányzata a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében felülvizsgáltatta a csapadékvíz elvezető rendszert és elkészítette a település vízkár-elhárítási tervét. A vízkár elhárítási tervben szeplő új vízelvezetési létesítmény övárok megvalósítására vonatkozóan testületi határozatot hozott és a település rendezési tervében azt beillesztette.

A felmerülő kárveszély legfőbb oka a település fekvéséből adódik. A falu a dombok lábánál kiszélesedő medencében terül el, csak két utcája kúszik fel egy domboldalra. A vízgyűjtőről a lefolyó vizek ezen a medencén keresztül jutnak el a befogadó Horogi-sédbe, mely Zánkánál torkollik be a Balatonba.

A hirtelen érkező felhőszakadásokból, a gyors tavaszi felmelegedés következtében elolvadt hótakaróból a vizek a völgyekben futó árkokba összegződnek és jutnak be a belterületre, magukkal hozva a lemosott talajt, melyet aztán leraknak a meglévő árokrendszerbe, feltöltik azokat.

Jelenleg a külső vízgyűjtő területekről (mezőgazdasági művelést szolgáló domboldalakról) összegyűlő és lezúduló víz sok hordalékot sodor magával a völgyekben futó vízfolyásokba.

A zavartalan lefolyást a szűk keresztmetszetű hidak és a lefolyások során érkező hordalék (kis lejtésű árokszakaszok) kiülepedése által feltöltődött árok szakaszok kapacitás hiánya okozza.

A település veszélyeztetettségét és a vízelvezető rendszerek tehermentesítését nagyban megoldja a tervezett fejlesztés, a keleti és déli oldalon elhelyezésre kerülő övárok. Ez a vízelvezető övárok 184 hektárral csökkentené a községet terhelő vízgyűjtő területet.

A beruházás a villámárvizektől is óvja a települést.

A fejlesztés összköltsége mintegy 56 700 000 Ft, melyhez az Európai Strukturális és Beruházási Alapok mintegy 56 700 000 Ft támogatást biztosítanak.

Frissítve: 2023.03.31.