Hírek

Hirdetmény Monoszló településen az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

A Zánkai Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választására MONOSZLÓ településen az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát – a 2024. április 3-i adatok alapján – az alábbiak szerint állapítom meg:

a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 2

a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 4

Elrendelem e hirdetmény Monoszló község honlapján, Monoszló Község Önkormányzata hirdetőtábláján és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán történő azonnali közzétételét.

Az Európai Parlament tagjainak,  a helyi önkormányzati  képviselők  és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III.12.) IM rendelet 28. §-a alapján a szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője 2024. április 4-én állapítja meg. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2024. április 3-i adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdés alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A 2024. április 3-i adatok szerint Monoszló község választópolgárainak száma 104 fő, ezért az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a fentiek szerint állapítottam meg.

dr. Varga Viktória
jegyző
HVI vezetője

Melléklet: