Hírek

Közlemény a Monoszló zártkert 605 hrsz-i számú közút elnevezéséről

Tisztelt Lakosság!

Monoszló község 605 hrsz-i számú, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kivett közút elnevezésű ingatlanja nem rendelkeznek közterület elnevezéssel.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület feladata. A 8/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet értelmében a közterület elnevezésére az alábbi javaslatot teszem:

„Mókus körút”

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy az elnevezéssel kapcsolatos véleményüket a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 8251 Zánka, Iskola utca 11. szám alatti postacímére vagy a  e-mailcímre szíveskedjenek 2022. július 9-ig megküldeni.

A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.

Köszönettel:
Simon György
polgármester