Hírek

Monoszló község településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárásba

Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Simon György polgármester 26/2021. (IV. 28.) számú M. Önkormányzati határozatával elhatározta Monoszló község településrendezési eszközeinek módosítását lakossági kérelem alapján egy területen. A szükséges egyeztetéseket a módosítások jellegére való tekintettel a 314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 32.§ (1) b) szerinti egyszerűsített eljárásban kívánja az önkormányzat lefolytatni.

A módosítás részleteit mélységében ismerteti a mellékelt véleményezési dokumentáció: