Hírek

Partnerségi egyeztetés településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

Monoszló Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet partnerségi egyeztetésre bocsátja, az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus formában, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján.

A rendelet módosításának oka, hogy a településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési eljárások a képviselő-testület hatáskörébe kerültek, ezt a hatáskörét a képviselő-testület a tervezett módosítás szerint a jegyzőre ruházza át.

A közzétett rendelettervezettel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2021. október 20. 16:00 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:

  • postai úton vagy személyesen a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal címére (8251 Zánka, Iskola utca 11.) való megküldéssel
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a e-mail címre,
  • helyi lakosként szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett.

Monoszló, 2021. október 11.

Simon György
polgármester

Melléklet: