Hírek, Képviselő-testületi ülések

Polgármesteri határozatok – 2021. április 28.

26/2021. (IV.28.) önkormányzati határozat az Má-3 jelű általános mezőgazdasági övezetben a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértékének 4 %-ra történő növelésére irányuló, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárást megindítom (DOC, 18 kb)

27/2021. (IV.28.) önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosítására irányuló tervezési munka elvégzésével a TÉR-SZER Kft-t bízom meg, egyben az előterjesztés melléklete szerinti településrendezési tervezési szerződést jóváhagyom (DOC, 18 kb)

28/2021. (IV.28.) önkormányzati határozat a Faluház felújításához kapcsolódó víz- és fűtésszerelő munka ellátásának beszerzése tárgyában indított beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítom és azt új eljárásban megismétlem (DOC, 19 kb)

29/2021. (IV.28.) önkormányzati határozat a Faluház felújítása műszaki ellenőri feladatok beszerzése tárgyában a NÉMETH Kft. bruttó 445.500 Ft összegű árajánlatát elfogadom (DOC, 18 kb)

30/2021. (IV.28.) önkormányzati határozat a Faluház felújítására irányuló asztalos munka és anyagköltség beszerzése tárgyában Horváth Miklós „e.v.” bruttó 4.995.000 Ft összegű árajánlatát elfogadom (DOC, 18 kb)

31/2021. (IV.28.) önkormányzati határozat a Faluház felújítására irányuló tetőfedő és bádogos munka beszerzése tárgyában a Parrag Antal „e.v.” bruttó 4.044.000 Ft összegű árajánlatát elfogadom (DOC, 18 kb)

32/2021. (IV.28.) önkormányzati határozat a Faluház felújítására irányuló, a tető bádogozásához szükséges anyagbeszerzése tárgyában a FENYŐFŰRÉSZ Bt. bruttó 3.531.147 Ft összegű árajánlatát elfogadom (DOC, 18 kb)