Hírek, Képviselő-testületi ülések

Polgármesteri határozatok – 2021. május 26.

36/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, azt elfogadom. (DOC, 18 kb)

37/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletei szerint elfogadom. (DOC, 18 kb)

38/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadom. (DOC, 18 kb)

39/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyom, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadom. (DOC, 19 kb)

40/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását 2021. június 1. hatállyal elfogadom, és azt a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyom. (DOC, 18 kb)

41/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést – az e határozat (előterjesztés) mellékletét képező tartalommal – elfogadom. (DOC, 18 kb)

42/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a villanyszerelési munka beszerzése tárgyában MSZ-BAU Kft. bruttó 1.379.661 Ft összegű árajánlatát elfogadom. (DOC, 18 kb)