Hírek

Tájékoztató a helyi iparűzési adófizetésről

Tisztelt Adózók!

2022. augusztus 31. napjával a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseiből kikerültek a kisadózók tételes adójára vonatkozó szabályok, azokat eltérő feltételrendszerrel a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló a 2022. évi XIII. törvény tartalmazza. A változással kapcsolatos legfontosabb információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 99. számú információs füzetében találhatóak.

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget érintő változások az alábbiak:

  • a „régi KATA” adóalanyiság 2022.08.31. napjával automatikusan megszűnt, külön bejelentésre, bevallásra nincs szükség. A 2022.09.01-2022.12.31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában előírt adó időarányos részének törlése már megtörtént.
  • fontos, hogy amennyiben a 2022.09.01-jét követően az Adózó jogosult az „új KATA” szabályai szerint leróni adókötelezettségét, és ezen adózási módot kívánja választani helyi iparűzési adó tekintetében is, úgy erről szóló adatbejelentését legkésőbb 2022.10.15. napjáig teheti meg az E-önkormányzat portálon a „Bejelentkezés, változásbejelentés” űrlap segítségével.
  • az „új KATA” adóalanyiságra nem jogosult, vagy azt nem választó Adózónak a 2022.09.01-2022.12.31-ig terjedő időszak vonatkozásában helyi iparűzési adóbevallást kell tennie 2023.05.31-ig, amelyben előleget kell bevallania a következő – 2023.07.01-2024.06.30. közötti – előlegbevallási időszakra.
  • amennyiben a „régi KATA” adóalany adófizetési kötelezettsége a 2022. adóévben egy vagy több alkalommal szünetelt (pl. táppénz) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (6) bekezdése alapján 2023.01.15. napjáig nyújthat be adóbevallást.
  • a tevékenységüket 2022.08.31. napját megelőző időponttól szüneteltető, de záró iparűzési adóbevallás benyújtását elmulasztó KATA adóalanyok adóalanyisága szintén megszüntetésre került 2022.08.31. napjával, azonban adójuk szünetelés kezdőnapjától történő elszámolása érdekében továbbra is záróbevallást kell benyújtaniuk.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Adózókat, hogy egyéni vállalkozóként elektronikus ügyintézése kötelezettek, helyi adóval kapcsolatos ügyeiket, egyenlegük lekérdezését és adókötelezettségük teljesítését az E-önkormányzat portálon intézhetik.