Hírek

Tájékoztató határszemle ellenőrzésről

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2) hajtja végre. A határszemlén az ingatlanügyi hatóság elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. Ennek megfelelően az ingatlanügyi hatóság meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében, a település külterületén határszemlét tart 2020. július 1. – 2020. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban.

Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:

Melléklet: